#22 Biedējošais Jēzus

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
29.10.2023.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-022
Rakstvieta:
6:16-21

Kad iestājās vakars, viņa mācekļi nogāja pie jūras un, iekāpuši laivā, devās pāri jūrai uz Kapernaumu. Bija jau kļuvis tumšs, bet Jēzus vēl nebija pie tiem atnācis. Stipram vējam pūšot, jūrā sacēlās viļņi. Aizīrušies divdesmit piecus vai trīsdesmit stadijus, mācekļi redzēja Jēzu pa jūras virsu staigājam un tuvojamies laivai, un viņi izbijās. Bet viņš tiem teica: “Es tas esmu, nebīstieties!” Tie gribēja viņu uzņemt laivā, un laiva jau tūdaļ bija pie krasta, kurp tie devās. — Jāņa Evaņģēlijs 6:16-21

Iet uz svētrunu arhīvu