#26 Jēzus brāļu neticība

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
14.01.2024.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-026
Rakstvieta:
7:1-10

Pēc tam Jēzus pārstaigāja Galileju, jo pa Jūdeju viņš negribēja staigāt, tādēļ ka jūdi viņu meklēja nokaut. Jūdu Būdiņu svētki bija tuvu. Tad viņa brāļi viņam teica: “Dodies prom no šejienes un noej uz Jūdeju, lai arī tavi mācekļi redzētu darbus, kurus tu dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nākt atklātībā. Ja tu dari tādus darbus, rādi sevi pasaulei,” – jo pat viņa brāļi viņam neticēja. Tad Jēzus tiem sacīja: “Mans laiks vēl nav pienācis, bet jūsu laiks vienmēr ir klāt. Jūs pasaule nevar nīst, bet mani tā nīst, jo es liecinu par to, ka tās darbi ir ļauni. Dodieties jūs uz svētkiem, bet es uz svētkiem vēl neeju, jo mans laiks vēl nav piepildīts.” To teicis, viņš palika Galilejā. Kad nu viņa brāļi aizgāja uz Būdiņu svētkiem, tad arī viņš nogāja – ne atklāti, bet it kā paslepus. — Jāņa Evaņģēlijs 7:1-10

Iet uz svētrunu arhīvu