#29 Dzīvā ūdens upes

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
11.02.2024.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-029
Rakstvieta:
7:37-44

Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: “Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” To viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo Gars vēl nebija dots, tādēļ ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. Šos vārdus dzirdējuši, daži no ļaužu pūļa sacīja: “Šis patiesi ir tas pravietis.” Citi sacīja: “Šis ir Kristus.” Bet citi jautāja: “Vai gan Kristum ir jānāk no Galilejas? Vai tad Raksti nesaka, ka Kristum jānāk no Dāvida dzimuma un no Betlēmes ciema, no kurienes bija Dāvids?” Tad viņa dēļ ļaužu pūlī izcēlās šķelšanās. Daži no tiem gribēja viņu satvert, taču neviens viņam rokas nepielika. — Jāņa Evaņģēlijs 7:37-44

Iet uz svētrunu arhīvu