#30 Atcelšanas kultūras upuris Jēzus

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
18.02.2024.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-030
Rakstvieta:
7:45-53

Kad sargi atgriezās pie virspriesteriem un farizejiem, tie viņiem jautāja: “Kādēļ jūs neesat viņu atveduši?” Sargi atbildēja: “Vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis kā šis cilvēks.” Bet farizeji tiem jautāja: “Vai arī jūs esat pievilti? Vai kāds no vadoņiem vai no farizejiem tic viņam? Šis pūlis, kas nepazīst bauslības, ir nolādēts.” Tad viens no viņiem, Nikodēms, kurš jau agrāk bija nācis pie Jēzus, jautāja: “Vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi un uzzinājusi, ko viņš dara?” Tie viņam atbildēja: “Vai arī tu esi no Galilejas? Izpēti un tu ieraudzīsi, ka no Galilejas nenāk neviens pravietis.” Un tie aizgāja katrs savās mājās. — Jāņa Evaņģēlijs 7:45-53

Iet uz svētrunu arhīvu