#32 Jēzus – pasaules Gaisma

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
03.03.2024.
Sludinātājs:
Kods:
JEV-032
Rakstvieta:
8:12-20

Tad Jēzus atkal runāja uz tiem: “ES ESMU pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma.” Tad farizeji viņam sacīja: “Tu pats liecini par sevi, tava liecība nav uzticama.” Jēzus tiem atbildēja un sacīja: “Ja es arī liecinu par sevi pats, tad tomēr mana liecība ir uzticama, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp eju, bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kurp eju. Jūs tiesājat pēc miesas, es netiesāju nevienu. Bet, ja es arī tiesāju, mans spriedums ir uzticams, jo es neesmu viens, ar mani ir arī Tēvs, kas mani sūtījis. Un arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir uzticama. Es esmu, kas liecina par sevi, un par mani liecina Tēvs, kas mani sūtījis.” Tad tie viņam sacīja: “Kur ir tavs Tēvs?” Jēzus atbildēja: “Nedz mani jūs pazīstat, nedz manu Tēvu; ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu.” Šos vārdus viņš, mācīdams templī, runāja pie tempļa mantnīcas, un neviens viņu neņēma ciet, jo viņa stunda vēl nebija pienākusi. — Jāņa Evaņģēlijs 8:12-20

Iet uz svētrunu arhīvu