#10 Pazemošanās

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
22.04.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JKV-010
Rakstvieta:
Jk 4:7-10

Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums, notīriet rokas, grēcinieki, un šķīstiet sirdis, jūs, kas esat divkoši dvēselē! Bēdājieties, vaimanājiet un raudiet! Jūsu smiekli lai pārvēršas vaimanās un prieks bēdās! Pazemojieties Kunga priekšā – un viņš jūs paaugstinās! — Jk 4:7-10

Iet uz svētrunu arhīvu