#15 Lūgšana ticībā

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
17.06.2018.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JKV-015
Rakstvieta:
Jk 5:13-18

Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie lai lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels; kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti! Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz. Elija bija cilvēks, līdzīgs mums un dedzīgā lūgšanā lūdza, lai nelītu lietus, un lietus nelija uz zemes trīs gadus un sešus mēnešus, un tad viņš atkal lūdza, un debesis deva lietu un zeme izaudzēja savus augļus. — Jk 5:13-18

Iet uz svētrunu arhīvu