#3 Lūdzu sagatavot skatuvi!

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.11.2019.
Sludinātājs:
Kods:
J2A-003
Rakstvieta:
Mt 24:29-31

Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. — Mateja evaņģēlijs 24:29-31

Svētrunas noraksts

 
Lasīsim no Mateja evaņģēlija 24:29-31. Veriet vaļā, lūdzu, savas Bībeles vai ieslēdziet savos telefonos Bībeles un lasīsim Mt 24:29-31 „Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram.” Āmen. 

Lūgsim.

Debesu Tēvs, mēs pateicamies par šodienas pantiem, un pateicamies par iespēju dziedāt šo dziesmu ‘Atkal no jauna šodien, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts’. Kāda iespēja mums ir šodien atkal lasīt Tavus vārdus! Kāda iespēja šodien nākt kopā ticīgajiem un no jauna dzirdēt par Tavu lielo mēlestību, iedoršināt vienam otru. Kāda iespēja draudzei nākt kopā, būt kopā, brīvi, nepiespiesti. Kāda iespēja šodien ir stāstīt citiem par to, ka Tu esi Kungs un Ķēniņš, kurš nāks. Kāda iespēja mums šodien ir! Palīdzi šo iespēju izmantot. Un šodien tie brāļi un māsas, kuri cieš tikai tāpēc, ka viņi pazīst Tevi, tikai tāpēc, ka viņi apliecina Tevi ar savu dzīvi, mēs ļoti lūdzam, stāvi viņiem klāt un, ka viņi caur šīm ciešanām redz to, ko Tu esi apsolījis. Esi ar mūsu brāļiem un māsām šajās ciešanās, stāvi viņiem klāt. Palīdzi viņiem pastāvēt līdz galam. Un svētī mūs kā draudzi šodien. Āmen.

Labrīt, Vīlandes draudze! Un visi saka: „Labrīt!” Man prieks jūs redzēt un tiešām prieks būt atkal kopā svētdienā, kad mēs varam turpināt mūsu seriālu. Labi, vārds seriāls varbūt nav tas labākais vārds, bet ja tu esi Vīlandē regulāri, tad tu zini, ka mēs ejam cauri Mateja evaņģēlijam un mēs jau tuvojamies tā kā beigām. Pagājušajā svētdienā mani ļoti uzrunāja māsas Guntas liecība jeb stāsts iz viņas dzīves par to, kā Dievs ir palīdzējis viņai dzīvē ar cīņām. Kādi varbūt pasmiesies, bet tā ir nopietna cīņa ar seriālu, kad viņa stāsta, ka tur ir kāds seriāls, kuram viņa pakārto savu dzīvi, lai tik ātrāk būtu pie šī seriāla, un tad ir šī lūgšana un Dievs riktīgi palīdz un atbrīvo, un Dievs maina. Liekas, vai mums šī problēma ir šodien? Tev ir šī problēma šodien? 

Patiesībā liekas, ka seriāli šodien ir daudz pieejamāki un daudz vairāk, varbūt pat daudz interesantāki. Skatoties uz savu dzīvi mums reizēm liekas, ka mūsu dzīve ir kā Prāta Vētras dziesma „Gaiši zils logs, vakaros vēlos, es savus mīļos zaudēju nakts seriālos”. Kā seriāli ietekmē mūsu dzīvi, arī daudzas citas lietas ietekmē mūsu dzīvi. Tad es domāju, bet kā ietekmētu kāds cits seriāls mūsu dzīvi!? Mēs to nesaucam par seriālu, mēs to saucam par sērijām. Piemēram, Vīlandes svētrunas sērija – kā tas ietekmē tavu dzīvi? Atskatoties atpakaļ uz svētrunām, uz pantiem, ko mēs esam skatījušies – kā tas ir ietekmējis, ko tas ir mainījis tavā dzīvē? Būtu interesanti tagad katram iedot lapu un pierakstīt trīs lietas, kas tavā dzīvē ir mainījušās – tavās domās, tavā prātā, tavā sirdī un tavā dzīvē praktiski. Ko tu pierakstītu? Kā tas ir mainījies? 

Ejot cauri Mateja evaņģēlijam mēs skatāmies un mācāmies, ko Matejs saka, ko šis autors grib pateikt? Mateja evaņģēlijam ir autors, kurš grib parādīt skaidri – Jēzus ir Kungs, Viņš ir Ķēniņš. Es nezinu, kā tev, bet šajās vismaz iepriekšējās divās svētdienās ir tāda sajūta, ka mēs esam tādā kā filmā, tev ir tāda sajūta? Filmā ar daudz specefektiem. Ja tu aizietu uz kino un būtu šī filma par Mt 24. un 25. nodaļu, tad liktos – šajā filmā jābūt ļoti daudz specefektiem. Jēzus saviem mācekļiem saka: „Es nākšu atkal.” Starp citu, mīļā, Vīlandes draudze, Jēzus ir teicis – Viņš nāks atkal. Es atzīšos, ka domājot par šiem pantiem, man ir bijusi tāda attieksme – es esmu par to kaut ko dzirdējis, es zinu, ka Jēzus nāks atkal, būs pasaulei gals un būs tās lietas, kas tur ir teiktas, bet es personīgi necentos tā ļoti iedziļināties. Ir tik daudz versiju, tik daudz stāstu par to – Jēzus nāks, Viņš tiesās pasauli un savējos Viņš paņems pie sevis. Stāsta beigas. 

Bet, ja tā domājot, cik es esmu bijis godīgs pret Dieva Vārdu? Cik es esmu tā vairāk iedziļinājies un mēģinājis saprast, ko šie panti saka? Uz ko šie panti norāda un, kas tur varētu būt, tad godīgi sakot, es Jēzus atkal atnākšanu esmu vienmēr tā atlicis – nu, jā, būs, kādi ir ‘saslimuši’ ar to, kādi to vien runā, vai ne? Ir dažādas versijas. Un tas ir arī ieguvums gatavojoties katrai svētrunai – tu saproti, tev ir jāiedziļinās! Paskatieties, Mt 24.nodaļa, cik reizes Jēzus brīdina savus sekotājus. „Nāks viltus pravieši, viltus jēzi, kas centīsies piemānīt un pievilt. Tik ļoti daudzi tiks pievilti.” Viena no pielūgšanas problēmām būs tāda, ka tajā laikā, kad Jēzus runā ar saviem mācekļiem un viņi jautā: „Jēzu, nu, kad tad būs šīs lietas? Kas tur notiks? Kas būs?” Un Jēzus viņiem sāk stāstīt: „Bet uzmanieties, ka jūs nepieviļ.” Kāpēc uzmanīties? 

Pēc tam, pēc Jēzus aiziešanas, kādus 40 gadus vēlāk, kad Jeruzālemes templis tiek nopostīts, un visi gaida – nu, Jēzus nāks, nu, tagad ir bijis tas, par ko Jēzus ir runājis – un Jēzus nenāk. Jēzus nenāk. Daudzi ir vīlušies, jo viņi domāja, ka tas ir tas laiks, kad Jēzus nāks. Iespējams, tajā laikā daudzi viltus pravieši izgāja un runāja un daudzus pievīla, un sāka mācīt citu mācību, daudzi tika pievilti, tāpēc Jēzus brīdina: „Uzmanieties, gaidiet.” Mt 24.nodaļas sākums, mācekļi jautā: „Saki mums, kad tas notiks? Kāda būs Tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme?” Un Jēzus mācekļus brīdina un Mt 24:15 Viņš saka: „Bet, kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kā caur pravieti Daniēlu ir pasludināts – kas to lasa, lai saprot.” Ja tu to lasi, Kristus sekotāj, saproti, ko Daniēls ir teicis. Kristus aicina mūs saprast, ko tas nozīme. Jēzus dod norādījumus: „Kad tas notiks – bēdziet!” Par lielajām šausmām mēs domājām pagājušajā reizē ar Marku. Šausmas, kādas nav bijis un vairāk nebūs nekad. Tik lielas šausmas, ko mēs pat nevaram iedomāties. Varbūt kādās filmās esam redzējuši un mēģinām savās acīs iztēloties. Vārdus, ko Dievs mums dod šodien, ir priekš tā, lai tie tiek saprasti. 

Mīļā, draudze, Vecajā Derībā ir 1845 norādes uz Jēzus Otro atnākšanu. 1845 norādes! Jaunajā Derībā ir 318 norādes uz Jēzus Otro atnākšanu. 23 nodaļās no 27 nodaļām Jaunās Derības grāmatām, skaidri norāda uz šo lielo notikumu – Jēzus Otrā atnākšana. Visā Bībelē skatoties tu redzi ļoti daudz norāžu, ļoti daudz pravietojumu – Jēzus nāks atkal. Ja tā varētu salīdzināt, tad uz katru pravietojumu par Jēzus Pirmo atnākšanu, ir astoņas reizes vairāk, kas runā par Jēzus Otro atnākšanu. Astoņas reizes vairāk tiek pravietots un runāts par Jēzus Otro atnākšanu. Mīļā, draudze, Jēzus nāks atkal! Mūsu Glābējs! Mēs dziedam dziesmās: „Mans Glābējs, Viņš nāks atkal.” 

Kā tad tas notiks? Kā Viņš nāks? Šodien es gribētu iet cauri trīs jautājumiem – kā Viņš nāks? Kas nāks līdzi? Un, ko Viņš darīs? Kā tad Viņš nāks? Ja jums ir atvērtas Bībeles, tad Mt 24:29 mēs lasām: „Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti.” Tūlīt pēc pagājušās nedēļas lielajām šausmām Viņš nāks. Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām mēs pamanīsim tādas lietas, ko nekad neesam pamanījuši. Būs tādas bēdas kā vēl nekad, bēdas tāpēc, ka sātans valda šajā pasaulē, sātana valdīšanas dēļ mēs esam piedzīvojuši dažādas valdīšanas – netaisnību, nabadzību, slimības, nāvi, mīlestības trūkumu, lielas bēdas. Un tūlīt pēc tam kaut kas notiks. Tāda sajūta, ka Dievs tā kā sagatavo skatuvi, tā kā būs lielais uznāciens un, ziniet, ko Viņš dara? Izslēdz gaismu. „Saule aptumšosies, mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti.”

Tā iemesla dēļ notiks kaut kas tāds, ko nevaram iedomāties. Miljoniem vienkārši mirs to piedzīvojot. Sirdstriekas no bailēm, dzīvības vienkārši izgaisīs. Iestāsies tumsa, haoss. Tas ir tas, ko mēs varam lasīt Vecajā Derībā, Jesajas 13.nodaļā „Jo ne zvaigznes, ne zvaigznāju debesīs nedos vairs gaismu, saule satumsīs lēktā un mēness nestaros gaismu. Es sodīšu zemi, tās ļaunuma dēļ un ļaundarus dēļ viņu vainas, es likšu nekauņa lepnībai rimt un varmāku augstību pazemošu. Es darīšu, ka cilvēku būs mazāk nekā tīra zelta un ļaužu nekā ofīras zelta. Tādēļ es debesis drebināšu, trūksies zeme no savas vietas, pulka Kunga niknumā Viņa dusmu kvēles dienā.” Ecehiēla 32:7-8 „Kad Es tevi nīdēšu, Es aizklāšu debesis un aptumšošu zvaigznes ar sauli, ar mākoņiem aizklāšu un mēness nespidēs. Visus spožos debesu spīdekļus tevis dēļ Es aptumšošu un zemi ar tumsu pārklāšu,” saka Kungs Dievs.” Līdzīgi ir rakstīts arī Atklāsems grāmatā 6.nodaļā „Zeme sāk trīcēt, saule top melna kā sarumajs un viss mēness kā asinis.” Ir tāda sajūta, ka Dievs sagatavo skatuvi kaut kam īpašam. 

Manām meitenēm patīk kīno, bet, kad mēs aizejam uz lielo kīno, vienai no manām meitiņām ir ļoti bail no tā sākuma, kad tās skaņas tur brrr, it kā tāds iesākums. Viņa parasti aizver ausis un saka: „Tēt, man ir bail no tās skaņas.” Es domāju tā skaņa, kas nāks uzreiz pēc tām šausmām, par ko mēs domājām pagājušajā svētdienā, tas, ko mēs piedzīvosim un redzēsim, būs vēl daudz, daudz briesmīgāk. Mt 24:30 saka: „Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.” Tad nāk Kristus! „Redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.” Lūk, nāk īstais pasaules Ķēniņš! Es to neizdomāju, par to saka Bībele, par to ir rakstīts Bībelē, ka Jēzus nāks atkal. 

Jūs, ziniet, šī Otrā atnākšana atšķirsies no Pirmās atnākšanas ar to, ka visi to redzēs. Visi to redzēs. Ja Pirmā atnākšana notika klusi, ne visiem redzamā veidā, reizēm liekas – kāpēc Jēzus maskējas un nāk tādā veidā uz šo pasauli!? Ja daudzi pirmajā reizē apšaubīja un jautāja – vai Jēzus ir Dievs vai nē, vai Viņš ir Dieva Dēls vai nē; jā Viņš ir labs skolotājs, Viņš ir brīnumdarītājs, Viņš ir tas un tas un tas, tad otrajā reizē, kad Jēzus nāks, Viņš nāks kā Ķēniņš, visi to redzēs un visi atzīs un kritīs Viņa priekšā – lūk, nāk varenais Ķēniņš! Nebūs vairs domas, nebūs vairs šaubas par to, kas tas ir, kas tur nāk? Un šeit Jēzus saka: „Visiem būs skaidrs.” Atklāsmes grāmata 1:7 „Redzi, Viņš nāks ar mākoņiem un Viņu redzēs ikviena acs, arī tie, kas Viņu caurdūra, par Viņu vaimanās visas zemes, ciltis, tā būs! Āmen!” Ķēniņš nāk! „Cilvēka Dēls uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.” Tā kā Viņš solīja, tā kā tika pravietots, pravietojums piepildīsies. Daniēla grāmata 7.nodaļa runā par to. Jēzus nāk, lai valdītu. Gaismas nav, Viņš ir gaisma. Visa pasaule to redzēs. 

Kāds no jums ir pircis kādreiz briljantu? Ir kāds no jums pircis? Nu, atzīstieties! Ļoti labi, viens atzinās, paldies! Tas, ko es esmu dzirdējis, ka tad, kad tu pērc briljantu, parasti briljantu noliek uz tādas ļoti melnas drēbes, lai to tā īpaši izceltu. Arī šeit gaisma tiek izslēgta, lai redzētu ikviens, ka Viņš nāk. Lai redzētu ikviens, ka patiesais Ķēniņš nāk. Paklausieties, kas ir rakstīts Atkl 19:11 „Tad es ieraudzīju atvērtas debesis un, redzi, balts zirgs un jātnieks, kas sēž uz tā saukts Uzticamais un Patiesais, Viņš spriež tiesu un karo taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz Viņa galvas ir daudz diadēmu, uz Viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina izņemto Viņu pašu. Viņš ir tērpts asinīs slacītā apmetnī un Viņu sauc Dieva Vārds. Viņam seko debesu karapulks, tie tērpušies tīrā, baltā, smalkā lina audumā, jāj uz baltiem zirgiem, no Viņa mutes iziet ass zobens, lai ar to cirstu tautas. Viņš ganīs tās ar dzelzs zizli un Viņš min Dieva visuvaldītāja dusmu kvēles vīnspaidi, un uz Viņa apmetņa un uz Viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs.” Jēzus nāks. 

Šeit Jēzus saka: „Aptumšosies debesis, aptumšosies saule, mēness nedos savu spožumu un nāks Cilvēka Dēls.” Bet Viņš nenāks viens. Viņš nāks ar savu armiju. Jēzus nāks ar savu armiju. Viņš nāks ar eņģeļiem un, ziniet, kas vēl Viņam nāks līdzi? Viņam nāks līdzi Viņa svētie. Ķēniņš nāks ar savu līgavu. Ķēniņš nāks ar savu draudzi. Tas vien nozīmē to, ka tas, par ko mēs esam runājuši iepriekš, kad esam runājuši par lielajām ciešanām, tad ir kāda ticīgo daļa, kas visu to, par ko mēs dzirdējām iepriekšs – par lielajām šausmām, šīs lielās šausmas nepiedzīvos. 

1.Tesaloniķiešiem 3:13 „Lai jūsu sirdis būtu stipras un šķīstas, svētumā Dieva, mūsu Tēva, priekšā, kad nāks mūsu Kungs Jēzus ar visiem saviem svētajiem.” Jēzus nāks ar visiem saviem svētajiem pēc lielajām mocībām, Jēzus nāk ar visiem saviem svētajiem, ar draudzi, ko Viņš pirms lielajām mocībām ir paņēmis pie sevis. Kā mēs to zinām? Bībelē, mēs redzam, ir panti, kas norāda uz to, ka pirms lielā ciešanu laika ir kādi ticīgie, kas tiek paņemti prom no šīs zemes, lai pasargātu viņus no šīm lielajām mokām. Atkl 3:10 „Tā kā tu esi ievērojis manu aicinājumu būt pacietīgam, es saudzēšu tevi pārbaudījumu laikā, kas nāks pār visu pasauli, lai pārbaudītu visus, kas dzīvo uz zemes. Es saudzēšu tevi.” 1.Tes 5:9 „Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Atklāsmes grāmatas nodaļās tiek runāts par lielo dusmības periodu, bet šajā dusmības periodā draudze netiek minēta, kas vien norāda uz kaut ko skaistu un īpašu, ka Dievs pirms lielajām sāpēm savējos paņem prom. 

Jeremijas 30:7 „Vai! Liela tā diena, nav līdzīgas. Tas ir Jēkaba nelaimes laiks.” Jeremija šīs lielās ciešanas nosauc par Jēkabas nelaimes laiku un saka: „Vai! Liela tā diena! Šausmīga, briesmīga diena.” Un beigās tur rakstīts: „No tā viņš tiks glābts.” Tas ir Jēkaba nelaimes laiks, bet no tā viņš tiks glābts.” Lūk, draudze, lielajā Dieva plānā un nobeiguma daļā Dievs glābj savējos no šīm lielajām sāpēm. Viņš pasargā draudzi un paņem draudzi prom pirms šīm lielajām ciešanām. Šī paņemšana prom Bībelē aprakstīta tā: būs pēkšņa, divi ars – vienu paņems, divi darīs to – vienu paņems, tā būs pēkšņa, neviens to neredzēs. Vai tā būs ļoti redzama, to es nezinu, bet tā būs pēkšņa. Lūk, kā Ķēniņš nāk. Viņš nāk pēc šīm lielajām ciešanām, Viņš nāk, kad saule sāk aptumšoties, mēness nedod savu gaismu, parādās zīme un nāk Jēzus Kristus. 

Kāpēc Ķēniņš nāk? Kāpēc Viņš nāk? Liekas, Raimond, tas varētu būt muļķīgs jautājums, mēs zinām, kāpēc Viņš nāk, vai ne?! Bet, Viņš nenāk viens un Viņš nāk ar savu armiju un Viņš nāk ar savu draudzi, kāpēc Viņš nāk? Viņš nāk, lai paliktu. Atklāsmes grāmatā ir šī tūkstošs gadu miera valstība. Šis jaunais Ķēniņš nāk, lai izbeigtu šo haosu, kas ir virs zemes, kurš ir bijis visus šos gadus. Jēzus nāk un Atklāsmes grāmatā 19:20 mēs lasām: „Šis Ķēniņš nāk un zvērs tika sagrābts un reizē ar viņu arī viltus pravietis, kas darīja zīmes zvēra priekšā, maldinādams tos, kas pieņēma zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu, viņi abi dzīvi tika iemesti ugunīgā sēra ezerā.” Atkl 20:1-3 „Tad es ieraudzīju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam rokā bija bezdibens atslēga un liela ķēde, viņš sagrāba pūķi, sen seno čūsku, kas ir velns un sātans, sasēja viņu uz tūkstošs gadiem un iegrūda bezdibenī, aizslēdza to un aizzīmogoja uz tūkstošs gadiem, lai viņš nemaldinātu tautas.” 

Notiek kaut kas tāds, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem un mums lūgt, Mt 6:10 „Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes.” Jēzus atnāks un Viņš nodibinās tūkstošs gadu miera valstību šeit uz zemes un Viņš būs Ķēniņš. Vecajā Derībā par to tiek daudz pravietots. Ps 2:6 „Jo es iecēlu savu Ķēniņu pār Ciānu, savu svēto kalnu, visiem pravietojumiem jāpiepildās.” Un Dievs ir teicis: „Visi pravietojumi tiks piepildīti.” Daudzi no pravietojumiem tiks piepildīti šajā tūkstošs gadu miera valstības laikā. Jēzus piepildīs. Lūkas evaņģēlijs 1 „Viņš nāks un nodibinās valstību sēžot uz Dāvida troņa.” 1.Mozus 12 – Izraēlam tiek apsolīta zeme, valdnieks un garīga svētība. 5.Mozus – Izraēlam zeme tiks atjaunota un atgriezta atpakaļ. 2.Samuēla 7 – Izraēlam tiek apsolīts ķēniņš no Dāvida dzimtas, kurš valdīs mūžīgi un atbrīvos no ienaidniekiem. Un Jēzus Otrā atnākšana šos pravietojumus piepildīs. Tūkstošs gadu miera valstība, Jēzus nāk ar saviem svētajiem un nāk ar saviem eņģeļiem, lai valdītu pār šo pasauli. „Tas būs miera laiks.” – Mihas grāmata 4. „Tas būs prieka laiks.” – Jesaja 61. „Tas būs mierinājums.” – Jesaja 40. 

Tā būs pasaule, kuru mēs, ja cenšamies, tikai iedomāties spējam. Iedomājies pasauli, kurā valda taisnība un labestība, kur nav netaisnības, kur nevienā tiesā nekad nav nepamatotu spriedumu un pret visiem izturas taisnīgi. Iedomājies pasauli, kurā patiess, pareizs un cēls apzīmē katru dzīves aspektu. Iedomājies pasauli, kurā valda pilnīgs un pastāvīgs miers, prieks, laba veselība. Iedomājies pasauli, kurā lāsts tiek noņemts, kur vide tiek atjaunota pēc senatnīgās Ēdenes dārza tīrības, kur miers valda pat dzīvnieku valstībā tā, ka: „Vilks dzīvos kopā ar jēru, bet leopards gulēs kopā un ar jauno kazu, teļu un jauno lauvu un mazs zēns viņus vadīs.” – Jesajas 11:6. 

Iedomājies pasauli, kuru pārvalda perfekts, krāšņs valdnieks. Izklausās kā fantāzija, vai ne? Sludinātāj, Raimond, ko tu te sludini!? Ir arī daudzas citas interpretācijas, kas runā par šo atnākšanas laiku, par Jēzus Otro atnākšanu. Ir daudzas interpretācijas, kādi saka, ka mēs jau dzīvojam šajā tūkstošs gadu miera valstībā, ka šī ir tā tūkstošs gadu miera valstība. Bet, skatoties uz noteiktajiem Bībeles pantiem, šķiet, ka šī versija neiztur kritiku. 1.Pētera 5 „Esiet skaidrā prātā un nomodā! Jūsu pretinieks – velns kā lauva rūgdams staigā apkārt meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā, zinādāmi, ka visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas.” Neiztur kritiku, jo Jēzus vēl nav nācis tādā veidā, kā mēs to lasām Jaunajā Derībā. 

Mt 24:31 jeb trešais pants mūsu šodienas pantos, ļoti daudz panti šodien, vai ne? Trīs panti. „Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram.” Mīļie, Jēzus Otrā atnākšana būs prieka ziņas tiem, kas ir savu cerību likuši uz Viņu. Eņģeļi nāks un pēc šī signāla savāks visus ticīgos vienkopus. Tie, kas nāk ar Kristu, tie, kas ir likuši cerību uz lielo ciešanu laikā, tie, kas ir bijuši uz zemes ciešanu laikā un kļuvuši ticīgi – viņi nāks uz šo miera valstību, tie, kas nāk ar Kristu kopā un tie, kas ir miruši un likuši cerību uz Kristu – tiks celti augšā, un visi tiks apvienoti kopā. Šī apvienošana ir kaut kas cits, kā mēs lasām Mt 24:28, par ko Markus sludināja pagājušo reizi: „Jo, kur maita, tur salido ērgļi.” Briesmīga aicināšana kopā. Sauciens putniem iet un ēst tās miesas, kas ir mirušas. Bet šeit tiek dots signāls un eņģeļi ar varenām bazūnes skaņām nāk un sapulcina ticīgos vienkopus. Tas ir prieka pilns notikums! Tie, kas ir slēpušies beidzot var priecāties uz ilgi gaidīto Ķēniņu. Pravietojums piepildās. 

1.Jāņa 3 ir rakstīti šādi vārdi: „Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi Viņam, mēs redzēsim Viņu tādu, kāds Viņš ir. Bet katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi tāpat, kā Viņš ir šķīsts.” Šodien mēs skaidri redzam, kāds ir Dieva plāns, kāda ir tā Dieva lielā bilde, ko Viņš darīs. Bet jautājums paliek aktuāls, šis Ķēniņš, kurš saka – Viņš nāks, un Viņš nāks; šīs gandrīz 2000 norādes Bībelē saka – Viņš nāks, šie pravietojumi piepildīsies, daudzi ir piepildījušies, bet jautājums: „Vai Viņš ir tavs Ķēniņš? Vai tu Viņu pazīsti? Vai tu esi atradis drošību Viņā?” 

Šīs lietas lasot un skatoties uz šo „filmu” ar tik daudziem specefektiem, lasot to, kas nāks, varētu rasties jautājums: „Bet, kā tad mums kā Kristus sekotājiem dzīvot, kad mēs Viņu gaidām? Kā mums gaidīt šo Jēzus Otro atnākšanu?” Viena no lietām, ko Jēzus saka saviem mācekļiem: „Pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos.” Šī gaidīšana, šie notikumi, karu dārdēšana un visas drausmīgās lietas līdz šim, līdz lielajā ciešanām, kas nāks, tās var radīt dažādas reakcijas mūsos. Jēzus saka: „Pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, ka jūs neesat pārsteigti par šīm lietām, jo es to iepriekš vairākkārt esmu jums to teicis, lai jūs to zinātu. Pielūkojiet.”

Mēs zinām, cik šī pasaule ir ļauna. Tev pietiek tikai atvērt portālu Apollo kaut vai šīs pagājušās nedēļas laikā un tu redzi un liekas – ārprāc, kas notiek cilvēku prātos, kā cilvēki spēj pastrādāt tik briesmīgu slepkavību!? Un pat vairākas. Es nezinu, kāpēc Apollo pēdējā laikā patīk likt sērija veida slepkāvas un baigo aprakstu par viņiem taisīt. Tu kādu no tiem palasi un liekas – pilna pasaule ļaunuma un mēs dzīvojam šādā ļaunā pasaulē, un tas mums nav pārsteigums. Mēs redzam – mīlestība izzūd. Bet, ko, nu? Bet, kā tad mums dzīvot šajā pasaulē? 

1.Korinitiešiem 11, mēs šos pantus parasti lasām katru pirmo svētdienu šeit Vīlandē: „Jo no Kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka Kungs Jēzus tajā naktī, kad Viņš tapa nodots, Viņš ņēma maizi, pateicies, lauza un sacīja: tā ir mana miesa dota par jums, to dariet mani pieminēdami. Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc mielasta sacīdams: šis biķeris ir Jaunā Derība manās asinīs, to dariet cikkārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šā biķera dzerat, jūs pasludināt Kunga nāvi, tiekams Viņš nāk.” 

Patiesībā katru pirmo svētdienu, kad mēs draudze nākam kopā un baudām Vakarēdienu, mums būtu jābūt šīm ilgām – Viņš nāk. Starp citu, izsūtiet mazo zēnu paskatīties, vai Viņš tiešām nenāk!? Ilgas, ka Viņš nāks. 2.Timotejam 4 „Krietno cīņu es esmu izcīnijis, skrējienu esmu pabeidzis un ticību saglabājis, vēl tik man atlicis taisnības vainags, ko tajā dienā man piešķirs Kungs, taisnais tiesnesis, un ne tikai man, arī visiem citiem, kam Viņa atnākšana ir mīļa.” Tas, kam mēs ejam cauri un tas, ko mēs lasām, mīlā, draudze, vai tev tas šķiet ļoti mīļi? Vai tev šī atnākšana šķiet mīļa? Man liekas, šie panti ir tāds kā tests katram, kurš klausās un lasa – cik ļoti tu gaidi, kad Jēzus nāks atkal? Varbūt tev ir tāda sajūta – labāk, lai tas nenotiek manā dzīves laikā. Labāk, lai tas notiek kaut kad vēlāk, pēc tam. Labāk, lai Jēzus nenāk ātrāk, jo man ir tik daudz sapņu, man ir tik daudz plānu šeit uz zemes, es vēl gribu paspēt apprecēties, es vēl gribu paspēt uzbūvēt māju, un, starp citu, man vēl ir plāns apceļot pasauli, un, starp citu, es vēl gribu to un to un to, jo labāk, lai mans Kungs un Ķēniņš, kurš nāktu un valdītu pār šo pasauli un šo haosu padarītu tādu, kā Dievs to ir iedibinājis. Labāk, lai Viņš nenāk tik ātri. Kāda ir tava sajūta? Ja tu esi godīgs pret sevi? 

Mt 24:30 „Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību.” Kas ir šī zīme? Daudzas interpretācijas. Kādi saka, tas ir krusts pie debesīm, kādi saka par citām zīmēm, bet es ticu, ka šī zīme ir pats Jēzus Kristus. Zīme būs pats Jēzus Kristus, kur visi Viņu redzēs un ieraudzīs un sapratīs. Zīme, kas tev tik ļoti šodien vajadzīga. Zīme, kas jāmeklē mums visiem, kas mums ir visvērtīgākā uz šīs pasaules. Jēzus laikā, kad Jēzus staigāja pa šo pasauli, daudzi nāca pie Viņa un jautāja: „Rādi mums kādu zīmi!” Un šeit Jēzus saka: „Šī zīme pie debesīm.” Tad visi sapratīs. Mācītājs ASV Pauls Vašers (Paul Washer) sacīja tā: „Mēs dzīvojam starp divām lielām dienām. Starp dienu, kad Kristus tika piekārts pie krusta cilvēku priekšā un dienu, kad visi cilvēki kritīs ceļos Viņa priekšā.” 

Lūgsim Dievu.

Debesu Tēvs, ir tik daudz lietu šajā pasaulē, kas novērš uzmanību no Tevis. Tās ieved mani bailēs un nedrošībā par nākotni. Bet Tevī mēs atrodam drošību un tava uzvara ir droša. Jēzu, Tu mums apsolīji sagatavot vietu Debesīs, un Tu apsolīji, ka Tu nāksi atkal, lai mēs atkal būtu kopā. Es ļoti lūdzu, dod mums mieru un ticību attiecībā uz Tavu plānu. Dod mums drosmi stāstīt par Tevi. Palīdzi mums izmantot šo laiku, kurā dzīvojam, lai vēl daudzi par to dzird, zina un tic. Es ļoti lūdzu, šajā gaidīšanas laikā, ka mēs ievērojam šo lielāko un augstāko bausli – mīlēt Tevi no visas savas sirds, ar visu savu spēku, ar visu sevi un savu tuvāko, kā sevi pašu. Ka mēs nekrītam fanātismā vai trakumā vai bailēs, bet mēs pazemībā, paklausībā Tev, mīlam savu tuvāko, rādam Tavu mīlestību šai ļaunuma pilnai pasaulei, jo tas, kas pasaulei visvairāk ir vajadzīgs, ir Tava mīlestība. Svētī mūs un paldies, Jēzu, ka Tu nāksi atkal. Es lūdzu par sevi, kaut Tava atnākšana man būtu mīļa, ka es to gaidu – manu Ķēniņu, kurš nāks un visu vērsīs par labu uz visiem laikiem. Tavā vārdā to lūdzam, āmen.

Iet uz svētrunu arhīvu