#3 Lūdzu sagatavot skatuvi!

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.11.2019.
Sludinātājs:
Kods:
J2A-003
Rakstvieta:
Mt 24:29-31

Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies un mēness nedos sava spožuma, zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Tad Cilvēka Dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam uz debess padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. — Mateja evaņģēlijs 24:29-31

Iet uz svētrunu arhīvu