#4 Ko svarīgi zināt?

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
01.12.2019.
Sludinātājs:
Kods:
J2A-004
Rakstvieta:
Mt 24:32-35

Mācieties līdzību no vīģes koka: kad tā zars pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad jūs visu šo redzēsiet, ziniet: viņš ir tuvu pie durvīm. Patiesi es jums saku: šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. — Mateja evaņģēlijs 24:32-35

Iet uz svētrunu arhīvu