#4 Saruna ar Tēvu

Svētrunu arhīvs

Datums:
08.11.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JSA-004
Rakstvieta:
15:9-12

"Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir: mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis." — Jņ 15:9-12

Iet uz svētrunu arhīvu