#11 Nenoniciniet mazos

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
20.12.2015.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JZP-011
Rakstvieta:
Mt 18:10-14

"Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu Tēva vaigu. Kā jūs domājat? Ja kādam cilvēkam pieder simts avju un viena no tām nomaldās, vai tad viņš neatstās pārējās deviņdesmit deviņas kalnos un nedosies meklēt to nomaldījušos? Un, ja viņam gadās to atrast, es jums saku:patiesi viņš priecājas par to vairāk nekā par tām deviņdesmit deviņām, kas nebija nomaldījušās. Tāpat tas nav pēc jūsu debesu Tēva prāta, ka iet bojā viens no šiem mazākajiem." — Mt 18:10-14

Iet uz svētrunu arhīvu