#22 Mīliet tuvāko

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
03.04.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JZP-022
Rakstvieta:
Mt 22:34-40

Bet farizeji, padzirdējuši, ka viņš saduķejus apklusinājis, sapulcējās vienkopus. Tad viens no viņiem, likuma zinātājs, Jēzu izaicinādams, jautāja: “Skolotāj, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā?” Jēzus atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. – Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs:mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai." — Mt 22:34-40

Iet uz svētrunu arhīvu