#24 Ņemiet, ēdiet un dzeriet

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
19.04.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JZP-024
Rakstvieta:
Mt 26:26-28

Bet, tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem un sacīja: "Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa." Un Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja: "Dzeriet visi no tā. Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai." — Mt 26:26-28

Iet uz svētrunu arhīvu