#25 Piedzimstiet no Augšienes

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.04.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JZP-025
Rakstvieta:

Jēzus atbildēja: "Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes." — Jņ 3:5-7

Iet uz svētrunu arhīvu