#28 Kristiet Manus mācekļus

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
12.06.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
JZP-028
Rakstvieta:
Mt 28:18-20

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām." — Mt 28:18-20

Iet uz svētrunu arhīvu