#3 Kad Dievs sūta

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
12.12.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KAD-003
Rakstvieta:
Jon 1:1-4

Tā Kunga vārds nāca pār Jonu, Amitaja dēlu: "Celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi; norāj to un paziņo tai, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši Mana vaiga priekšā!" Bet Jona cēlās, lai bēgtu no Tā Kunga vaiga, gribēdams nokļūt Taršišā, un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Taršišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāaizved uz Taršišu, projām no Tā Kunga acīm. Tad Tas Kungs lika pūst uz jūras lielam vējam; drīz sacēlās vētra, un visiem likās, ka kuģis grims. – Jonas 1:1-4

Iet uz svētrunu arhīvu