#16 Izrauj aci un nocērt roku

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
04.05.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-016
Rakstvieta:
Mt 5:27-30

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: nepārkāp laulību. Bet es jums saku: ikviens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa tiek iemesta ellē. Un, ja tava labā roka tevi apgrēcina, nocērt to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava miesa nonāk ellē." — Mateja evaņģēlijs 5:27-30

Iet uz svētrunu arhīvu