#18 Zvērēšana un meli

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
18.05.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-018
Rakstvieta:
Mt 5:33-37

"Jūs vēl esat dzirdējuši, ka tēvutēviem sacīts: nelauz zvērestu, un pildi, ko Kungam esi zvērējis. Bet es jums saku: jums vispār nebūs zvērēt – nedz pie debesīm, jo tās ir Dieva tronis, nedz pie zemes, jo tā ir viņa kājsols, nedz pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā Ķēniņa pilsēta. Nezvēri arī pie savas galvas, jo tu nevari pat vienu matu padarīt baltu vai melnu. Lai jūsu vārdi ir: jā, jā! un: nē, nē! – kas pāri pār to, tas ir no ļaunā." — Mateja evaņģēlijs 5:33-37

Iet uz svētrunu arhīvu