#19 Atriebība un sevis aizliegšana

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
25.05.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-019
Rakstvieta:
Mt 5:38-42

"Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku:nestājieties pretim ļaunumam; ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paej ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties." — Mateja evaņģēlijs 5:38-42

Iet uz svētrunu arhīvu