#20 Mīlestība pret ienaidniekiem

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
01.06.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-020
Rakstvieta:
Mt 5:43-48

“Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedara tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpašu jūs darāt? Vai arī pagāni nedara tāpat? Tad nu topiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.” — Mateja evaņģēlijs 5:43-48

Iet uz svētrunu arhīvu