#23 Mūsu Tēvs Debesīs — ievads

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
29.06.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-023
Rakstvieta:
Mt 6:9-13

"Tādēļ lūdziet tā: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā [jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen." — Mateja evaņģēlijs 6:9-13

Iet uz svētrunu arhīvu