#24 Mūsu Tēvs Debesīs — lūgumi

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
06.07.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-024
Rakstvieta:
Mt 6:9-15

“Tādēļ lūdziet tā: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus piedosiet, tad jūsu debesu Tēvs arī jums piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem nepiedosiet, tad arī jūsu Tēvs jūsu pārkāpumus jums nepiedos.” — Mateja evaņģēlijs 6:9-15

Iet uz svētrunu arhīvu