#25 Gavēšana

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
13.07.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-025
Rakstvieta:
Mt 6:16-18

"Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos." — Mateja evaņģēlijs 6:16-18

Iet uz svētrunu arhīvu