#26 Mantas krāšana un divi kungi

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
27.07.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-026
Rakstvieta:
Mt 6:19-24

“Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi rok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet, ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa! Neviens nevar kalpot diviem kungiem; vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam.” — Mateja evaņģēlijs 6:19-24

Iet uz svētrunu arhīvu