#28 Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
10.08.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-028
Rakstvieta:
Mt 7:1-6

“Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti! Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet kādēļ baļķi savā acī nepamani? Un kā tu vari sacīt savam brālim: ļauj man izņemt gruzīti no tavas acs, – kad, redzi, baļķis ir tavā paša acī? Tu liekuli, izņem vispirms baļķi no savas acs, tad redzēsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs. Kas svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērles nesamin un suņi atgriezušies jūs nesaplosa.” — Mateja evaņģēlijs 7:1-6

Iet uz svētrunu arhīvu