#29 Lūgt, meklēt, klaudzināt

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
24.08.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-029
Rakstvieta:
Mt 7:7-12

“Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs. Ikviens, kas lūdz, saņem un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir cilvēks, kas savam dēlam, ja tas lūgs maizi, dos akmeni? Vai, ja tas lūgs zivi, dos tam čūsku? Ja nu jūs, ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem; jo tā ir bauslība un pravieši.” - Mt 7:7-12

Iet uz svētrunu arhīvu