#33 Koka augļi

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
21.09.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-033
Rakstvieta:
Mt 7:15-20

"Uzmanieties no viltus praviešiem, tie nāk pie jums avju drēbēs, taču no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem; vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāgs koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nedz nelāgs koks – labus. Ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet" — Mateja evaņģēlijs 7:15-20

Iet uz svētrunu arhīvu