#35 Divi pamati

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
05.10.2014.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
KS-035
Rakstvieta:
Mt 7:24-27

“Tad nu ikviens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās pār šo namu, tas nesabruka, tādēļ ka tā pamati bija likti uz klints. Bet ikviens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, ir līdzināms nejēgam, kas savu namu būvējis uz smiltīm. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels” — Mateja evaņģēlijs 7:24-27

Iet uz svētrunu arhīvu