#1 Ievads

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
09.09.2014.
Sludinātājs:
Kods:
LSD-003
Rakstvieta:
Mk 12:28-34

"Kāds rakstu mācītājs pienācis klausījās viņus strīdamies. Dzirdēdams, cik viņš tiem labi atbild, tas jautāja viņam: “Kurš bauslis ir augstākais?” Jēzus atbildēja: “Augstākais ir:klausies, Israēl, Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Un mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas dvēseles, un ar visu prātu, un ar visu spēku. Otrs ir šis:mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Par šiem augstāka baušļa nav.” Rakstu mācītājs viņam sacīja: “Pareizi, Skolotāj, tas ir tiesa, ko tu sacīji: viņš ir vienīgais, un cita nav kā vien viņš; un: to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu, un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu – tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri.” Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja: “Tu neesi tālu no Dieva valstības.” Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt." - Mk 12:28-34

Iet uz svētrunu arhīvu