#5 Lūdz - Mūsu Tēvs (1.daļa)

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
14.10.2014.
Sludinātājs:
Kods:
LSD-005
Rakstvieta:
Lk 11:2-4

"Un viņš tiem sacīja: “Kad jūs lūdzat, sakiet: Tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava Valstība, mūsu dienišķo maizi dod mums ik dienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam. Un neieved mūs kārdināšanā."" - Lk 11:2-4

Iet uz svētrunu arhīvu