#6 Lūdz - Mūsu Tēvs (2.daļa)

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
21.10.2014.
Sludinātājs:
Kods:
LSD-006
Rakstvieta:
Mt 6:9-13

“Tādēļ lūdziet tā: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top tavs vārds. Lai nāk tava Valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā.” 
- Mt. 6:9-13

Iet uz svētrunu arhīvu