#3 Studē

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
23.09.2014.
Sludinātājs:
Kods:
LSD-004
Rakstvieta:
Kol 3:16

"Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas!" - Kol 3:16

Iet uz svētrunu arhīvu