#2 Lūgšana Tēvam

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
11.09.2016.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LUG-002
Rakstvieta:
Lk 11:1-4

Kādā vietā Jēzus lūdza Dievu, un, kad viņš bija beidzis, viens no viņa mācekļiem sacīja: “Kungs, māci mūs Dievu lūgt, tāpat kā Jānis savus mācekļus mācīja.” Un viņš tiem sacīja: “Kad jūs lūdzat, sakiet: Tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava Valstība, mūsu dienišķo maizi dod mums ik dienas un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam ikvienam savam parādniekam. Un neieved mūs kārdināšanā.” — Lk 11:1-4

Iet uz svētrunu arhīvu