#8 Palikt Kristū

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
10.11.2013.
Sludinātājs:
Kods:
PPG-008
Rakstvieta:
1Jņ 2:18-29

"Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists; jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi – no tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie, ja tie būtu bijuši mūsējie – tie pie mums būtu palikuši, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no Svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezināt patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt – nekādi meli nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz Tēvu un Dēlu. Katram, kas noliedz Dēlu, nav arī Tēva; kas apliecina Dēlu, tam ir arī Tēvs. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksit Dēlā un Tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis – mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu; bet, kā viņa svaidījums jums māca visu – un ir patiess un nav meli – un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā! Tā nu, bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība un lai, viņam atnākot, mēs netiktu viņa apkaunoti. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad ziniet, ka arī katrs, kas dara taisnību, ir piedzimis no viņa." — 1 Jāņa vēstule 2:18-29

Iet uz svētrunu arhīvu