Reformācijai 500 — ievads

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
17.09.2017.
Sludinātājs:
Kods:
REF500-001
Rakstvieta:
Rm 1:16-17

Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais no ticības dzīvos. — Rm 1:16-17

Iet uz svētrunu arhīvu