Sola Fide

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
08.10.2017.
Sludinātājs:
Kods:
REF500-003
Rakstvieta:
Mk 9:24

"Es ticu, palīdzi manai neticībai!" — Mk 9:24

Iet uz svētrunu arhīvu