Sola Scriptura

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.09.2017.
Sludinātājs:
Kods:
REF500-002
Rakstvieta:
2Tm 3:14-17

Bet tu paliec pie tā, ko esi iemācījies un kam esi uzticējies, zinādams, no kā esi mācījies. Tu jau no agras bērnības pazīsti Svētos Rakstus. Tie dod tev gudrību, lai tu nonāktu pie pestīšanas caur ticību Kristum Jēzum. Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam. — 2Tim 3:14-17

Iet uz svētrunu arhīvu