Soli Deo Gloria

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
29.10.2017.
Sludinātājs:
Kods:
REF500-006
Rakstvieta:
Rm 11:33-36

Kāds Dieva bagātības un gudrības, un atziņas dziļums! Cik neizprotamas ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi! Kas gan ir izzinājis Kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs; kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Jo no viņa un caur viņu, un uz viņu ir viss; viņam ir gods mūžīgi! Āmen! — Rm 11:33-36

Iet uz svētrunu arhīvu