Solus Christus

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
22.10.2017.
Sludinātājs:
Kods:
REF500-005
Rakstvieta:
1Tm 2:5-6

Jo ir viens vienīgs Dievs un viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus, kas sevi ir nodevis par izpirkumu visu labā – tā kļūdams par pestīšanas liecību, laikam pienākot. — 1 Tim 2:5-6

Iet uz svētrunu arhīvu