#3 Tuvāk Dievam – Integritāte: dzīvot saskaņā ar savu identitāti

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
03.10.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
TVK-003
Rakstvieta:
Lk 4:1-3

Bet Jēzus, Svētā Gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars viņu veda tuksnesī, kur četrdesmit dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko neēda, un, kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja: “Ja tu esi Dieva Dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi.” — Lūkas evaņģēlijs 4:1-3

Iet uz svētrunu arhīvu