#6 Tuvāk cilvēkiem – Dāsnums: kļūt par dāsnu devēju

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
24.10.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
TVK-006
Rakstvieta:
2Kr 9:7

Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. — Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:7

Iet uz svētrunu arhīvu