#9 Tuvāk pasaulei – Pilnība: ietekmēt savu apkārtni

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Datums:
14.11.2021.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
TVK-009
Rakstvieta:
Kol 2:9-10

Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. – Kolosiešiem 2:9-10

Iet uz svētrunu arhīvu