Slēgtā gaisa telpa

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
20.03.2022.
Sērija:
Kods:
VLD-006
Rakstvieta:
Mt 23:37

Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. — Mateja ev. 23:37

Iet uz materiālu arhīvu