Slēgtā gaisa telpa

Svētrunu arhīvs

Klausīties
Bībeles studiju materiāls mazajai grupai
Datums:
20.03.2022.
Sludinātājs:
Sērija:
Kods:
LBVD-240
Rakstvieta:
Mt 23:37

Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus un nomētā ar akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt. — Mateja evaņģēlijs 23:37

Iet uz svētrunu arhīvu