#2 Smirnas draudze

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
19.01.2015.
Sērija:
Kods:
DRAUDZE-002
Rakstvieta:
Atkl 2:8-11

"Un Smirnas draudzes eņģelim raksti: tā saka Pirmais un Pēdējais, kas bija miris un atkal ir dzīvs. Es zinu par tavām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts, un zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš! Redzi, velns iemetīs kādus no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jums būs jācieš desmit dienas. Esi uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm. Kas uzvarēs, tiem otrā nāve nenodarīs ļaunumu." – Atkl 2:8-11

Iet uz materiālu arhīvu