#2 Pirmā reakcija – vienaldzība

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
29.04.2015.
Sērija:
Kods:
JZV-002
Rakstvieta:
Mt 8:18-22

"Lielu ļaužu pūli sev visapkārt redzēdams, Jēzus lika pārcelties uz otru krastu. Tad pie viņa pienāca kāds rakstu mācītājs un teica: “Skolotāj, es sekošu tev, lai kurp tu ietu.” Jēzus tam sacīja: “Lapsām ir alas un debesu putniem ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur galvu nolikt.” Kāds cits viņa māceklis sacīja viņam: “Kungs, ļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu.” Bet Jēzus viņam sacīja: “Seko man un ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus!" — Mt 8:18-22

Iet uz materiālu arhīvu