#13 Dieva Vārda autoritāte

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
06.04.2014.
Sērija:
Kods:
KS-013
Rakstvieta:
Mt 5:17-20

"Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku:iekams debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas viss notiks. Kas atmetīs kaut vienu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā mācīs cilvēkus, tas tiks saukts par vismazāko Debesu valstībā, bet, kas tos pildīs un mācīs, tas tiks saukts par varenu Debesu valstībā. Jo es jums saku: ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs neieiesiet Debesu valstībā." - Mt 5:17-20

Iet uz materiālu arhīvu