#31 Šaurie vārti un šaurais ceļš

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
12.09.2014.
Sērija:
Kods:
KS-031
Rakstvieta:
Mt 7:13-14

"Ieejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved pazušanā, un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā, un tikai nedaudzi to atrod." - Mt 7:13-14

Iet uz materiālu arhīvu