#9 Laimīgi taisnības dēļ vajātie

Mazo grupu Bībeles studiju materiālu arhīvs

Noklausies saistīto audio svētrunu
Datums:
02.03.2014.
Sērija:
Kods:
KS-009
Rakstvieta:
Mt 5:10-12

"Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums." - Mt 5:10-12

Iet uz materiālu arhīvu